0

Articles

“Aquasource” որպես նորարական ագրոտեխնոլոգիա Մեղրիի տարածաշրջանի համար

20-րդ դարի վաթսունականներից երկրագնդին սպառնում է գլոբալ տաքացման խնդիրը: Գիտական մի շարք աշխատություններ են կատարվել` հասկանալու, թե արդյոք այս խնդիրը մարդածին է, թե հանդիսանում է գլոբալ փոփոխությունների տրամաբանական զարգացում: Հաշվի առնելով գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացումը մի կողմից, իսկ մյուս կողմից կենդանատեսակների վերացումը` էկո համակարգերի ադապտացումը այս եղանակային պայմաններին հարցականի տակ է